დიდი გაურკვევლობა არის მიზეზი ყველაფრის, გრძნობის, კარიერის, მომავლის.

მაგრამ სამი რაღაც არის სიკვდილამდე მთავარი, მოთმინება, დისტანცია და დისციპლინა.

მე აქ ვარ, თქვენთან, თქვენთვის.

Use It !

One Response to “მე”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: