ბერძენი ბრძენი

May 21, 2010

ბერძენი ბრძენი ეძებდა სატრფოს.,
ნიშნად იპოვნა პასუხის გრძნობა,
ხალხში გარევას არავის ართხოვს.,
დაკარგა ბრძნულად მან ღმერთის ნდომა.

მას ურჩევნია გახდილმა ნახოს.,
თავის აბსტრაქტი და მისი გრძნობა,
ვიდრე უდაოოდ, სამოსს მიანდოს.,
თვის სიბერე, ბავშვობა, ყრმობა…

რა აზრი აქვს გაგრძელებას ?

4 Responses to “ბერძენი ბრძენი”

  1. Tornike Says:

    კომენტარს აქვს აზრი? მითუმეტეს 2 ბოთლი არყის მერე :s


  2. gagrzelebas yoveltvis aqvs azri tu azri aqvs mas 😀


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: